Przyjazna Gmina

09.06.2014

6 czerwca w Krakowie odbyło się Ogólnopolskie Forum Społeczno-Gospodarcze, w trakcie którego wręczone zostały statuetki dla "Przyjaznych Gmin". Jedną z nich otrzymało Miasto Zabrze.

 

Program "Przyjazna Gmina" ma na celu wyłonienie najlepszych gmin w Polsce oraz wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a także promocję gminy przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom. Laureaci oceniani są m.in. pod kątem posiadanych terenów inwestycyjnych, realizowanych inwestycji, w tym działań proekologicznych, planowania rozwoju gminy, wsparcia dla przedsiębiorców oraz dostosowanie instytucji do potrzeb osób niepełnosprawnych. Statuetkę odebrała Ewa Weber, sekretarz Miasta Zabrze.