Bezpłatne szkolenie "Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i inne zaburzenia pokrewne"

06.06.2014

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu "Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i inne zaburzenia pokrewne" finansowanym przez PEFRON.

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:
rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym, ich opiekunów prawnych i członków rodzin, kadry oświatowej (nauczyciele, katecheci) pracowników socjalnych, specjalistów zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej (rehabilitanci, fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej i in.). Zapraszamy przedstawicieli lokalnej służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki, studenci medycyny, ratownicy medyczni) oraz przedstawicieli administracji publicznej.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych 41 w Zabrzu, ul.Konopnickiej 3, dnia 23.06.2014r w godzinach 10.00 – 18.00.
Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci im. Hansa Aspergera w Warszawie.
 

ZAGADNIENIA SZKOLENIA
1.„Niegrzeczne dziecko czy zespół Aspergera” – kryteria diagnostyczne, etiologia, częstotliwość występowania.

2.Teorie psychologiczne wyjaśniające funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera.

3. Deficyty związane z zespołem Aspergera i wynikające z nich problemy, których doświadczają dzieci w procesie edukacji.

4. Różne oblicza zespołu Aspergera.
5. Jak dziecko z zaburzeniami autystycznymi postrzega świat.

6. Charakterystyka mowy w zespole Aspergera.
7. Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Aspergera.
8. Rola osób z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera w procesie ich wszechstronnego rozwoju.
9. Wskazówki dla rodziców.
10. Wskazówki dla nauczycieli, jak pomóc dzieciom z zespołem Aspergera
zdobywać wiedzę i umiejętności szkolne.

Plakaty w załączniku.