Informacja Pełnomocnika Wojewody Śląskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

04.06.2014

W związku ze zmianą finansowania pomocy na rzecz społeczności romskiej na 2014 rok przekazujemy Państwu w załączniku informację Pełnomocnika Wojewody Śląskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Dodatkowe informacje znajda Państwo na stronie www.katowice.uw.gov.pl.

Informacje o konkursach na realizację zadań publicznych na rzecz społeczności romskiej będą także zamieszczane na stronie mal.zabrze.pl.