Zabrze przestrzenią rozwoju

Ulica Korczoka w Zabrzu zamknięta

03.06.2014

W związku z realizacją zadania „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północ” Wykonawca robót uprzejmie informuje o przystąpieniu do budowy kanalizacji na ul. Korczoka. W celu wykonania tych robót konieczne jest całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Korczoka, na odcinku od Elektrociepłowni do ul. Kalinowej – I etap, od 10.06.2014 do 31.07.2014 i na odcinku od ul. Wyciska do ul. Kalinowej – II etap, od 01.08.2014 do 31.10.2014r.

Ruch kołowy zostanie skierowany na trasę objazdową ul. Wolności. Ruch autobusowy zostanie skierowany na trasę objazdową ul. Wolności z pętlą w rejonie skrzyżowania ul. Korczoka z ul. Olchową. Na czas robót przystanek „Pawliczka” zostanie przeniesiony w rejon skrzyżowania ul. Pawliczka z ul. Końcową, przystanek „Gorzawskiego” zostanie zlikwidowany, przystanek „Rolnika” zostanie zlikwidowany, przystanek „Agrestowa” zostanie przesunięty o 50m w kierunku ul. Kalinowej.