Zabrzańscy uczniowie z wizytą we Włoszech

02.06.2014

Podobnie jak w latach ubiegłych, Centrum Edukacji oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr7, partycypowały do prestiżowej nagrody Premio Internazionale, w ramach realizacji XII Edycji Projektu Międzynarodowego Marco & Alberto Ippolito w Reggio di Calabria. Spotkania podsumowujące realizację projektu odbyły się w maju w Rosario, Mesynie i w Reggio di Calabria.

Projekt ten zrodził się z chęci stworzenia europejskiej agory, gdzie młodzi ludzie z różnych krajów mogą się spotkać, porozumiewać się pomiędzy szkołami, uczelniami, instytucjami politycznymi i agencjami kulturalnymi na terytorium Włoch, Europy i Północnej Ameryki, i jest przykładem "Szkoły Europejskiej".

Tym razem w międzynarodowym potkaniu uczestniczyli uczniowie Jakub Procek, Paulina Lewandowska oraz Mateusz Szwejda, a ich wyjątkowe doświadczenia były związane z umiejętnością porozumiewania się, prowadzenia dyskusji i podejmowania wspólnych działań w roli obywatela Europy. W projekcie „ Jaka Europa” uczestniczyli także uczniowie innych szkół europejskich: z Essen (Niemcy), Jamboł (Bułgaria), Karvina (Czechy), Sztokholm (Szwecja), Konstanca (Rumunia), Armilla (Hiszpania), Saloniki (Grecja), Mesyna -Instytut "Mąka-Basile" i Rosarno – szkoła Piria.
Niezwykle ważnym wydarzeniem w tym roku było spotkanie w Mesynie z okazji obchodów „Dnia Europejskiego” 9 maja w Salonie Flagi – Pałac Zanca. W tym historycznym miejscu wszystkie wcześniejsze ustalenia zostały zebrane w jednym dokumencie oraz podpisane przez przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie, w obecności przedstawiciela parlamentu europejskiego.