Muzeum Miejskie zaprasza na wystawę „Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim 1949-1970”

30.05.2014

W Muzeum Miejskim w Zabrzu w Galerii Café Silesia można obejrzeć niezwykle interesującą wystawę pt. „Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim 1949-1970”.

 

Ekspozycja została przygotowana przez: OBEP IPN w Katowicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Fundację Brama Cukermana i Ghetto Fighters’ House Museum.
Celem wystawy jest m.in. przywrócenie pamięci o losach społeczności żydowskiej po II wojnie światowej. Prezentacja ukazuje różne aspekty odradzania się społeczności żydowskiej po holokauście oraz powody kolejnych fal emigracji Żydów z Polski, głównie do Izraela, Niemiec czy Szwecji.
Całość ilustrowana bogatym materiałem pochodzącym ze zbiorów archiwum Yad Vashem, United States Holocaust Memorial Muzeum w Waszyngtonie, Ghetto Fighters’ House Museum, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Zarządu Głównego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz oddziałów TSKŻ z Katowic, Bielska, Częstochowy i ze zbiorów rodzinnych osób prywatnych. Ekspozycja dostępna do 26 czerwca 2014 r. Finisaż wystawy odbędzie się 24 czerwca 2014 r., podczas którego dr Aleksandra Namysło wygłosi wykład pt. "Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945-1970".
Projekt „Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945–1970" został wyróżniony w ramach XXXIV konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sibilla 2013. Nagroda jest przyznawana przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.