Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrzański Tydzień Serca

28.05.2014

W dniach 26 maja do 1 czerwca w Zabrzu odbywa się "Zabrzański Tydzień Serca" zorganizowany przez Śląskie Centrum Chorób Serca.

 

Jednym z elementów Tygodnia Serca jest wystawa "Sztuka dla Serca", przedstawiająca plakaty studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przygotowane pod kierunkiem wybitnego śląskiego plakacisty prof. Michała Klisia. Tematem przewodnim plakatów jest oczywiście serce. Wystawę można podziwiać na terenie Poradni SCCS. Inauguracja wystawy poprzedzała rozpoczęcie VII Konferencji Placówek Promujących zdrowie, która odbyła się 26 maja. W konferencji udział wzięła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Z kolei w dniach 29-30 maja w Multikinie w Zabrzu odbędzie się XXI Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna, połączona z obchodami XXX-lecia zabrzańskiej kardiologii. Po raz kolejny do naszego miasta przyjadą specjaliści, którzy dyskutować będą o wyzwaniach stojących przed współczesną medycyną. W tym roku organizatorzy przygotowali cztery sesje plenarne. Wykładowcami w tych sesjach będą wybitni światowi i polscy eksperci, reprezentujący medycynę, biofarmację, bioinżynierię i nauki podstawowe, bowiem współgospodarzami tegorocznej konferencji są, obok Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, także Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska i Kardio-Med Silesia, czyli Śląskie Centrum Nowych Technologii i Wdrożeń w Medycynie Sercowo-Naczyniowej w Zabrzu. Ostatnim elementem będzie Biała Niedziela zorganizowana 1 czerwca na terenie Poradni SCCS. Celem jest motywowanie mieszkańców do prowadzenia zdrowego stylu życia.