Podpisanie kolejnej umowy na rekultywację Bytomki

28.05.2014

28 maja w Urzędzie Miejskim w Zabrzu podpisana została kolejna umowa w ramach projektu pn. „Rekultywacja terenu w rejonie rzeki Bytomki”.

Umowa, którą podpisali Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i Grzegorze Oleksa z firmy ABG Grzegorz Oleksa, dotyczy dodatkowego terenu zakupionego przez miasto w licytacji komorniczej. Jest on zlokalizowany na terenie byłej koksowni Concordia w rejonie ul. Hagera. Kwota umowy : 2 498 550 zł.

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
– uzyskania materiałów przedprojektowych w tym: mapy do celów projektowych i wykonania niezbędnych badań, ekspertyz technicznych, opracowań geologiczno-inżynierskich,
– wykonania prac geodezyjnych,
– opracowania projektu oczyszczenia gruntu z substancji olejowych,
– określenia stabilności konstrukcji i bezpieczeństwa istniejącego obiektu,
– likwidacji dzikich wysypisk odpadów komunalnych,
– przygotowania wierzchniej warstwy glebotwórczej, zatrawień oraz prac pielęgnacyjnych istniejącej zieleni.