Zabrze przestrzenią rozwoju

Najem pomieszczeń

19.05.2014

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg – „Konkurs ofert” na najem pomieszczeń usytuowanych na ternie obiektu szpitalnego przy ulicy Koziołka 1.
 

Przedmiotem najmu są:
1. Pomieszczenie przeznaczone na pojazd samochodowy – garaż lub magazyn – zadanie nr 1
2. Pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność handlowo- usługową w zakresie małej gastronomii (mini bar)- sklep ogólnospożywczy – zadanie nr 2

Oferty należy składać w siedzibie SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze w terminie do dnia 29.05.2014 r. do godz. 10.00 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia: 29.05.2014r.o godz. 10.30. Warunki ogłoszonego przetargu – konkursu ofert, dokumenty do wypełnienia zamieszczone są na stronie internetowej Szpitala – www.szpital.zabrze.pl w zakładce „Konkursy ofert”- Przetarg – „Konkurs ofert na najem pomieszczeń”. Informacji tel.: 32/3704512.