Zabrze przestrzenią rozwoju

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna

15.05.2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji pn: „Działające zakłady produkcyjne i usługowe jako nowe podmioty turystyki dziedzictwa przemysłowego”, która odbędzie się w Zabrzu w dniach 22-23 maja w Centrum Konferencyjnym Hotelu Diament. Organizatorami wydarzenia są: Miasto Zabrze ,Polska Izba Turystyki, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
 

 

Przedmiotem konferencji jest zainspirowanie podmiotów gospodarczych do udostępniania swoich obiektów dla celów turystycznych, a tym samym kształtowania przyjaznych relacji z otoczeniem społecznym. Organizatorzy konferencji korzystają w tej dziedzinie z coraz bogatszych, lecz wciąż nowatorskich doświadczeń innych krajów, szczególnie Europy Zachodniej. Od kilku lat działania te są bowiem przedmiotem debaty międzynarodowej i współpracy obejmującej izby przemysłowo-handlowe i branżę turystyczną. Kolejnym istotnym celem konferencji jest popularyzacja kształtowania wizerunku kraju oraz polskiej gospodarki, a także marki polskich produktów w oparciu o turystykę. Niezmiennie interesują nas takie kwestie jak docieranie do potencjalnych turystów, przystosowanie miejsc i obiektów związanych z przemysłem i techniką do ruchu turystycznego, przygotowanie infrastruktury oraz zarządzanie obiektami i obszarami recepcji turystów.

Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji do pobrania na stronie www.konferencja.zabrze.pl

 

 Zapraszamy na relację z zeszłorocznej konferencji