Konkurs na plakat

12.05.2014

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat promujący projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.

Organizatorami konkursu jest Miasto Zabrze oraz Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Celem konkursu jest m.in.: promowanie projektu finansowanego ze środków unijnych, przy pomocy formy artystycznej, jaką jest plakat, spojrzenie na tę inwestycję oczami mieszkańców, podkreślenie jej aspektów społecznych, ekologicznych, a także znaczenia dla Miasta Zabrze.

Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla mieszkańców Zabrza. Pracę konkursową stanowią fotografie wykonanego dowolną techniką manualną plakatu, jak również plakaty zaprojektowane w programach graficznych, przesłane do Organizatorów Konkursu pocztą elektroniczną na adres mailowy: jrp@wodociagi.zabrze.pl. Prace mogą być, w zależności od wizji artystycznej opatrzone hasłem czy innym komentarzem słownym.

Prace należy dostarczyć do dnia 30 maja 2014 roku.

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się w poniższym załączniku: