Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrze z nagrodą Top Inwestycje Komunalne

09.05.2014

8 maja podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wręczone zostały nagrody w konkursie Top Inwestyce Komunalne 2014. Jedna z nich trafiła do Zabrza. Wyróżnienie za projekt Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu odebrał Krzysztof Lewandowski, Zastępca Prezydenta Miasta.
 

 

Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2014 to inicjatywa organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji portalusamorządowego.pl. Jej celem jest wskazanie wśród inwestycji komunalnych z całego kraju najlepszych praktyk i sukcesów osiągniętych dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu to projekt polega na rewitalizacji obiektów dziedzictwa poprzemysłowego Zabrze tj. Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i XIX-wiecznego chodnika prowadzącego w pokładach węgla (część podziemna) oraz części obiektów Skansenu Górniczego Królowa Luiza i przystosowaniu ich do ruchu turystycznego, a także do pełnienia nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych. Realizacja projektu przebiega dwufazowo. W pierwszym etapie wykonano m.in.: wstępne prace inwestycyjne w obiekcie szybu Carnall, prace inwentaryzacyjno–projektowe dla części podziemnej inwestycji, dokumentację projektową obiektów naziemnych funkcjonującego Skansenu Górniczego Królowa Luiza oraz nowoprojektowanej infrastruktury turystycznej w centrum miasta. Kompleks został otwarty dla ruchu turystycznego w I kwartale 2014 r. II etap "Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej" będzie polegał na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej łaźni łańcuszkowej – poprzemysłowego obiektu oraz jego adaptacja na cele muzealne, kulturalne, turystyczne i edukacyjne. Planowana w ramach niniejszego projektu przebudowa pozwoli na przywrócenie oryginalnej przestrzeni wewnętrznej budynku oraz wzbogaci go o nowe funkcje, w tym m.in.: funkcję gastronomiczną (restauracja z zapleczem gastronomicznym i socjalnym), funkcję ekspozycyjno-wystawienniczą (funkcje kultury), funkcję turystyczną (umiejscowienie w budynku punktu obsługi turysty). Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 71,2 mln zł. Z czego 41,4 mln zł stanowiły środki unijne, 2 mln zł pochodziło ze środków województwa śląskiego, a ponad 27 7 mln zł z budżetu miasta Zabrze. Od kilku lat Zabrze przywraca dawny blask zdegradowanym obiektom poprzez znalezienie dla nich nowego zastosowania. W ten sposób nieczynne fabryki czy podziemia kopalnie ponownie zyskują na wartości. Sztandarowym przykładem udanej poprzemysłowej rewitalizacji jest Kopalnia Guido. Sztolnia Dziedziczna jest kolejnym etapem tego projektu. Cała inwestycja ma zostać zakończona w 2015 r.