Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrze jako przykład dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

09.05.2014

Na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej wytypował Miasto Zabrze jako przykład dobrych praktyk roku 2013 w zakresie zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie prowadzone są głównie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie we współpracy, między innymi, z Policją, Oświatą, Sądem Rejonowym, Prokuraturą, Strażą Miejską oraz organizacjami pozarządowymi.

Działania o charakterze strategicznym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 2011 roku podejmowane są przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Prezydenta Miasta Zabrze.