Zabrze przestrzenią rozwoju

W Zabrzu od 7 maja trwają Dni Otwarte Funduszy Europejskich

08.05.2014

Wczoraj można było odwiedzić „Orlika” w dzielnicy Maciejów oraz skorzystać z atrakcji na AQUARIUSie przy pl. Krakowskim albo uczestniczyć w Konferencji na Politechnice Śląskiej.

Na boisku w Maciejowie od godziny 10.00 gromadziły się tłumy, żeby wspólne świętować obchody unijne. Można było skorzystać z wielu atrakcji i podziwiać występy przygotowane przez Szkołę Podstawową nr 23 i 25 oraz Przedszkole nr 14. Podczas Dni Otwartych można było uczestniczyć w warsztatach florystycznych, konsultacjach ze specjalistami w zakresie gospodarki zielenią i architektami krajobrazu, prelekcji przyrodniczej oraz w Eko grach, zabawach z nagrodami i zawodach sportowych.Obecnie w Zabrzu realizowany jest projekt „Rekultywacja Terenów w Rejonie Rzeki Bytomki”, który jest dofinansowany z funduszy unijnych. To właśnie na tym terenie zostało posadzone 10 drzewek na 10. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Drzewka zasadziła m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, która podkreślała jak ważna jest umiejętność korzystania z środków unijnych. – Lista projektów realizowanych przy pomocy funduszy unijnych jest bardzo długa i warto się z nią zapoznać. Zainicjowaliśmy program rewitalizacji terenów ekologicznie zdegradowanych. Staliśmy się centrum turystyki dziedzictwa przemysłowego. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” gościła niedawno półmilionowego turystę. Odwiedzający przyjeżdżają nie tylko z całej Polski, lecz także m.in. z Kanady, Chin, Japonii, Izraela, Stanów Zjednoczonych. Pracujemy teraz nad udrożnieniem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, która umożliwi turystom wycieczki łodziami w podziemnych kanałach. Aby to wszystko zrealizować z determinacją poszukiwaliśmy środków zewnętrznych: od funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska, po programy współfinansowane przez Unię Europejską- mówiła Prezydent Zabrza.

Również wczoraj chętni mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych przez zmodernizowany AQUARIUS przy Placu Krakowskim. Przez cały dzień odbywały się pokazy pierwszej pomocy w wykonaniu ratowników medycznych. Uczestniczyć można było w nauce nurkowania, siatkówce i piłce ręcznej oraz sprawdzić jak to jest być zamkniętym w kuli wodnej.

Natomiast na Politechnice Śląskiej w Zabrzu licznie zgromadzeni goście i studenci mogli wysłuchać wykładu przygotowanego przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z pracownikami zabrzańskich jednostek samorządowych. Podczas wykładów mówiono o wykorzystaniu platform SEKAP oraz projektach realizowanych przez Miasto Zabrze dzięki Funduszom Europejskim, Budowie Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej – projekcie unijnym realizowanym przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej” oraz o walorach zarówno turystycznych, jak i przemsyłowych w panelu: „Od przemysłu do rozwoju turystyki”.

Przypominamy, że czekają nas kolejne atrakcje. Z programem warto się zapoznać na stronie http://www.10latwue.pl/znajdz-atrakcje/