Konkurs "Sport to zdrowie"

05.05.2014

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3 W ZABRZU OGŁASZA XIII KONKURS „ZABRZAŃSKIE MALOWANIE NA EKRANIE” 2014 POD NAZWĄ "SPORT TO ZDROWIE".

 

 I. Cele konkursu:

  •  uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie,
  • zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu,
  • poznanie różnych dyscyplin sportowych,
  • rozwijanie zdolności plastycznych z wykorzystaniem technik komputerowych.

II. Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest imprezą otwartą. Przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
• klasy I – III szkoły podstawowej
• klasy IV – VI szkoły podstawowej
• klasy gimnazjalne
2. Prace powinny być wykonane w ogólnie dostępnym programie grafiki komputerowej (bez skanowania) i zapisane w formacie .jpg.
3. Prace należy wydrukować w kolorze na formacie 10 cm x 15 cm.
4. Z tyłu prac należy dołączyć wydrukowaną na komputerze metryczkę zawierającą: imię i nazwisko ucznia, wiek, imię i nazwisko nauczyciela, adres szkoły wraz z telefonem. Z DOPISKIEM Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu przy ul. Opolskiej 29 w celach konkursu.
5. Wydrukowane prace należy dostarczyć na adres ogniska: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu, ul. Opolska 29 tel/fax 271 54 45. oraz pliki jpg przesłać na adres e-mail: celinka2000@o2.pl do dnia 6 czerwca 2014r.
6. O terminie i miejscu rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni. Informacja zostanie umieszczona na www.opp3zabrze.cba.pl
7. Przewidujemy dyplomy i nagrody dla uczniów i szkół, które nadeślą najlepsze prace.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac bez zgody autora oraz wykorzystanie ich do wystaw.
9. Prace będą oceniane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe.

Organizatorzy:
Instruktorzy Klubu Komputerowego OPP3