Kolejne dofinansowanie dla Zabrza

25.04.2014

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 740/330 /IV/2014 z dnia 22.04.2014r. dokonał wyboru do dofinansowania z listy rezerwowej projektu pn. ,,Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza w Zabrzu wraz z sygnalizacją świetlną’’.

Projekt będzie współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.
Koszt całkowity projektu – 2.263.335.79zł, kwota dofinansowania z UE – 1.923.835,42zł.

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej, korekta geometrii skrzyżowania oraz zmiany w założeniach organizacji ruchu skrzyżowania ulic: Wolności – Kondratowicza w Zabrzu.

Projekt ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa uczestników ruchu na skrzyżowaniu.