Pierwsze szkolenia w ramach projektu "Współpraca – to się opłaca!"

15.04.2014

Podstawy formalno-prawne funkcjonowania organizacji to temat pierwszego szkolenia realizowanego w ramach projektu "Współpraca – to się opłaca!", które odbędzie się 23 kwietnia w godzinach od 15:00 do 20:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe z Zabrza prosimy o przesłanie maila z adnotacją "szkolenie 23.04.2014" na adres copzabrze@gmail.com do 17.04. 2014.

Szkolenie poprowadzi Krzysztof Hołyński.