Przedsiębiorco, NIE PŁAĆ podatku od nieruchomości!

14.04.2014

Przedsiębiorcy, którzy do 30 czerwca 2014 r. złożą w Urzędzie Miejskim w Zabrzu wniosek o zamiarze korzystania z pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Zabrze oraz ukończą nową inwestycję do 31 grudnia 2015 r. mogą otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości nawet do 5 lat.

Zwolnienie kierowane jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy mogą uzyskać zwolnienie aż do 20 % poniesionych kosztów na nową inwestycją.

Jednym z podstawowych warunków uzyskania zwolnienia jest złożenie wniosku jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, najlepiej przed np. zakupem nieruchomości, nie później jednak niż do 30 czerwca 2014 roku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanskie-centrum-rozwoju-przedsiebiorczosci/ulgi-i-zwolnienia lub w wydziale podatków i opłat lokalnych pod numerem tel. 32/37-33-497.