Otwarty konkurs w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2014

14.04.2014

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2014, polegającego na opiece nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze.

Szczegóły w załączniku.