Wizyta studyjna Szwedów w Zabrzu

11.04.2014

W dniach 5-12 kwietnia w naszym mieście przebywa delegacja z Lund. Celem wizyty Szwedów jest współpraca na rzecz wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań w zakresie urbanistyki, transportu i energetyki.

 

W ramach tej wizyty w sali historycznej Ratusza Miejskiego zorganizowane zostało spotkanie poświęcone projektowi "Nowe Miasto". Pracownicy naukowi i studenci Międzynarodowego Instytutu Przemysłowej Ekonomiki Środowiska Uniwersytetu Lund, pod kierownictwem prof. Mikaela Backmana, zaprezentowali projekt stworzenia inteligentnego miasta – przestrzeni miejskiej przyjaznej dla mieszkańców i środowiska naturalnego. Projekt zakłada m.in. maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W spotkaniu udział wzięła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego i spółek miejskich. 

Przypomnijmy, że umowa partnerska pomiędzy Miastem Zabrze a Miastem Lund podpisana została w 1990 roku. Od początku priorytetem była współpraca na rzecz ochrony środowiska, wymiana młodzieży oraz zespołów artystycznych. Ważnym elementem jest współpraca naukowa z Instytutem Przemysłowej Ekonomiki Środowiska Uniwersytetu w Lund. Grupa naukowców od 2006 roku realizuje na terenie Zabrza projekty badawcze z zakresu ochrony środowiska, które stanowią cenny wkład w rozwój miasta. Efektem współpracy Zabrza z Lund jest nawiązanie współpracy pomiędzy firmą Vireo Energy AB a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zabrzu w zakresie zagospodarowania gazu powstającego w wyniku zamknięcia części składowiska odpadów komunalnych w Zabrzu. Od czerwca 2012 r. firma Vireo wykorzystuje gaz do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Kolejnym wymiernym efektem współpracy miast partnerskich jest pozyskanie grantu z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla budowy pierwszej biogazowni w Zabrzu, wykorzystującej odpady komunalne wytwarzane przez mieszkańców Zabrza.