Zabrze przestrzenią rozwoju

Konkursy na opracowanie koncepcji architektonicznych zagospodarowania rond na terenie KSSE w Zabrzu

09.04.2014

Więcej informacji:

http://www.um.zabrze.pl/biznes/konkursy-na-opracowanie-koncepcji-architektonicznych-zagospodarowania-rond-na-terenie-ksse-w-zabrzu