Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie – – organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Zabrze w roku 2014

08.04.2014