Zabrze przestrzenią rozwoju

Spotkanie Including excluded

07.04.2014

3 kwietnia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu odbyło się spotkanie w ramach wizyty studyjnej Including excluded (włączanie wykluczonych).

Wzięli w nim udział goście z Chorwacji, Danii, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Portugalii i Wielkiej Brytanii, przedstawiciele władz miasta, jak również dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, z którymi poradnia współpracuje w ramach szeroko rozumianego wykluczenia społecznego, m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Urząd Pracy w Zabrzu, Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.
Podczas wizyty zaprezentowano pracę Poradni oraz system pomocy psychologiczno-pedagogicznej funkcjonujący na terenie miasta.
Udział w wizycie studyjnej umożliwił wymianę doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów zawodowych w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania – na poziomie europejskim.

Dzięki niej mogli się spotkać specjaliści z różnych krajów europejskich, na co dzień pracujących w podobnych obszarach edukacji.