Obchody 35-lecia działalności II LO w Programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO

07.04.2014

28 marca w II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu odbył się jubileusz 35-lecia działalności II LO w Programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik.

Współorganizatorem imprezy była Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”. Obchody rozpoczęły się o godz. 10:00, a zakończyły ok. 16:00. W uroczystości uczestniczyła Koordynator projektu z Polskiego Komitetu ds. UNESCO, władze miasta, dyrektorzy zabrzańskich szkół, przedstawiciele Szkół Stowarzyszonych z województwa śląskiego: z Katowic, Bielska-Białej i Częstochowy oraz uczniowie. Podczas imprezy nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez koordynatora ds. UNESCO Marię Belinę-Brzozowską, wiceprezydenta Krzysztofa Lewandowskiego (absolwenta II LO) i dyrektora szkoły Liliannę Winter. Zgromadzonym zaprezentowano film przedstawiający działalność szkoły w projekcie. Jubileuszowi towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez uczniów. Młodzież z zaproszonych szkół i przedstawiciele z II LO brali udział w warsztatach dramowych "Każdy jest inny, wszyscy są równi" prowadzonych przez metodyka ds. języka polskiego i opiekuna szkolnego teatru Marię Teresę Gorczycę. Po warsztatach uczniowie szkół stowarzyszonych udali się na Kopalnię Guido, a po drodze mieli okazję zobaczyć kilka ciekawych obiektów Zabrza tj. nowoczesny stadion „Górnika Zabrze”, zabytkowy kościół św. Józefa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Od godz. 13:30 zwiedzali poziom 320 ZKWK Guido.
Głównym celem imprezy było: uczczenie 35 rocznicy udziału II Liceum Ogólnokształcącego w projekcie Szkół Stowarzyszonych UNESCO, propagowanie idei UNESCO na terenie miasta oraz nawiązanie kontaktu z innymi Szkołami Stowarzyszonymi z województwa śląskiego. II LO jest jak dotąd jedyną w Zabrzu Szkołą Stowarzyszoną UNESCO, jedną ze stu dwóch w Polsce. Realizuje projekty związane z promowaniem kultury pokoju i wzajemnego zrozumienia, prawami człowieka, edukacją globalną, zrównoważonym rozwojem i edukacją międzykulturową. Są to m.in.:, Maraton pisania listów Amnesty International, Debaty Oksfordzkie, Noc z Kulturą, Zbiórki elektro-śmieci, wycieczki szlakiem UNESCO (np. Paryż, Barcelona). Obchodzone są dni proklamowane przez UNESCO i ONZ np. Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Międzynarodowy Dzień Aids, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. II LO uczestniczy w konferencjach i projektach zagranicznych związanych z tematyką podejmowaną prze UNESCO np. Toshiba Youth Conference w Tajlandii, projekt Comenius pod nazwą „L!VE – Living Europe”, seminarium „Polska a Północna Nadrenia-Westfalia w dialogu o przyszłości” zorganizowane przez Instytut Kultury w Essen. Szkoła przystąpiła do programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO w 1978r. Obecne koordynatorki ds. UNESCO to nauczyciel bibliotekarz Teresa Kasza i germanistka Zuzanna Gorawska z II LO oraz nauczyciel bibliotekarz Danuta Myl i anglistka Katarzyna Weber-Radzimska z Gimnazjum nr 2. W sierpniu 2013r. również Gimnazjum przystąpiło do Programu Szkół Stowarzyszonych. Od 2013r. cała placówka jest wpisana na listę szkół stowarzyszonych jako Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu.
W związku z przydzielonym patronatem honorowym prezydenta miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik logo miasta z informacją o patronacie wyeksponowano w miejscu odbywania się uroczystości, na stronie internetowej, w materiałach związanych z konkursem: m.in. na plakacie, zaproszeniach. Informacja o przydzielonym patronacie honorowym przekazana była w materiałach informacyjnych do prasy i redakcji TVZ.
Informacja o Jubileuszu pojawiła się na stronie internetowej szkoły i biblioteki, na portalu Facebook II LO i Gimnazjum nr 2, zabrze.com.pl, na stronie tygodnika „Nowiny Zabrzańskie”, na stronach szkół stowarzyszonych UNESCO biorących udział w imprezie. Relację z finału można zobaczyć na portalu Telewizji Zabrzańskiej (TVZ) w Aktualnościach z dnia 02.04.2014r.

Linki do stron:
http://www.tvzabrze.eu/aktualnosci/aktualnosci/wydarzenia-,1,1,12620
http://zabrze.com.pl/i,obchody-35-lecia-udzialu-ii-lo-w-projekcie-szkol-stowarzyszonych-unesco,100,833048.html
http://zabrze.com.pl/i,jubileusz-35-lecia-dzialalnosci-ii-lo-w-projekcie-szkol-stowarzyszonych-unesco,100,834034.html
http://nz24.pl/aktualnosci/jubileusz-unesco-w-ii-lo/
http://nz24.pl/aktualnosci/dwojkowy-jubileusz/
http://www.6liceum.com.pl/
http://lo5.bielsko.pl/news/554-szkoly-stowarzyszone-unesco
https://sites.google.com/site/biblioteka2lozabrze/
http://2lo.zabrze.pl