Kongres nt. atrakcyjności województwa śląskiego

01.04.2014

1 kwietnia w Hotelu Angelo w Katowicach odbywa się Międzynarodowy Kongres Biznesowy zorganizowany przez Alliance Francaise w Katowicach oraz Polską Izbę Przemysłowo-Handlową.

Tematem Kongresu jest atrakcyjność województwa śląskiego, a jego głównym celem zwrócenie uwagi inwestorów polskich oraz zagranicznych na potencjał całego regionu. Swoją wiedzą w tym zakresie dzielą się zaproszeni eksperci z Polski i zagranicy, którzy zainwestowali lub chcą zainwestować w rozwój województwa śląskiego.

W trakcie Kongresu odbyła się debata nt. atrakcyjności naszego regionu. Udział w niej wzięli m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Piotr Uszok, prezydent Katowic, Andrzej Szteliga, pełnomocnik marszałka województwa śląskiego ds. inwestorów, Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic, Adam Rams, prezydent Knurowa, Andrzej Pasek, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Tomasz Zjawiony, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Rozmawiano nt. potencjału samorządów oraz mechanizmów wsparcia dla inwestorów.

Druga z zaplanowanych debat będzie poświęcona współpracy regionu z innymi krajami i instytucjami międzynarodowymi. Udział w dyskusji wezmą m.in. przedstawicieli firmy Mazars, Crédit Agricole, Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej, reprezentantów delegacji m.in. z Chile, Malezji, Francji, Belgii.

Obecność wielu ekspertów umożliwi uczestnikom poszerzenie swojej wiedzy i zapoznanie się z nowymi szansami na rozwój biznesu na arenie międzynarodowej. Kongres to doskonała okazja do rozwinięcia sieci kontaktów biznesowych podczas spotkań bezpośrednich.