VI SPARTAKIADA SPORTOWO – INTEGRACYJNA – TURNIEJ GIER I ZABAW RUCHOWYCH „WITAJ WIOSNO’’

27.03.2014

26 marca w Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 odbyła się VI SPARTAKIADA SPORTOWO – INTEGRACYJNA – TURNIEJ GIER I ZABAW RUCHOWYCH „WITAJ WIOSNO’’, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kontakt Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 41.

W spartakiadzie wzięło udział 100 uczniów z klas I –III z placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego w Zabrzu. Podczas udziału w konkurencjach sportowych uczniowie mieli możliwość współpracy i współdziałania w grupach, pokazania własnych umiejętności.

Dyscypliny sportowe dostosowane były do możliwości dzieci niepełnosprawnych, w tym ruchowo i prowadzone przez nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych nr 41w Zabrzu.

Imprezę uświetnił występ zespołu bębniarskiego Zespołu Szkół Specjalnych nr 41.