Projekt "Młodzi dla Młodych"

26.03.2014

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 2014, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących zapraszają do udziału w projekcie "Młodzi dla Młodych", który odbędzie się 28 marca (piątek) w ZSO w Zabrzu przy ul. Wolności 323.

W ramach projektu zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach teatralnych i tanecznych prowadzonych przez młodzież z Teatru Nieoetykietkowani (OPP3).

w programie:
16.30-18.00 warsztaty teatralne (1.Teatr tańca 2.Teatr ruchu 3. Teatr maski 4.Warsztaty integracyjne),

18.15-18.50 pokazy etiud zrealizowanych na warsztatach,

19.00-19.40 premiera grupy młodszej Teatru Nieoetykietkowani,

19.40-20.00 Przerwa na integrację i poczęstunek,

20.00-21.00 premiera grupy starszej Teatru Nieoetykietkowani.