Zabrze przestrzenią rozwoju

Spotkanie z delegacją przedsiębiorców Malezji

25.03.2014

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z delegacją przedsiębiorców Malezji wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem kontaktów w branży stalowej, metalowej oraz samochodowej.
 

Spotkanie odbędzie się 31 marca 2014 roku, o godz.10:30 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Wizyta w Katowicach odbywa się w ramach misji gospodarczej organizowanej z inicjatywy i na prośbę InvestPerak, Agencji Regionalnej Stanu Perak w Malezji.
Misja obejmuje Polskę i Węgry. Liderem misji jest Tan Sri Mustafa Mansur, Członek Zarządu InvestPerak oraz Członek Zarządu MATRADE, tj. Agencji ds. Promocji Handlu Malezji.
Ambasadę Malezji w Polsce reprezentować będzie osobiście Jego Ekscelencja Dato’ Jamaluddin Sabeh, Ambasador Malezji w Polsce oraz Pani Nor Aida Wasir, Komisarz ds. Handlu Malezji MATRADE.
 

Bliższe informacje:

Grażyna Kowolik
Zespół ds. Realizacji Projektów

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15
40-084 Katowice

tel. 032 781 49 82
e-mail:
gkowolik@rig.katowice.pl

www.rig.katowice.pl