Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

24.03.2014

21 marca w sali historycznej Ratusza Miejskiego w Zabrzu zorganizowana została konferencja podsumowująca trzy kontrakty zrealizowane do tej pory w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.

 

Inwestycje dotyczyły poprawy gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce, poprawy gospodarki ściekowej (budowy kanalizacji sanitarnej) na Osiedlu Wyzwolenia oraz przebudowy Oczyszczalni Ścieków Śródmieście – Hermetyzacja obiektów. W konferencji udział wzięli m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Piotr Niemiec, Danuta Bochyńska, kierownik Jednostki Realizującej Projekt oraz przedstawiciele wykonawców inwestycji w poszczególnych kontraktach. W trakcie konferencji podsumowano prace.
 
Kontrakt 6: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce
Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów S.A. Partnerzy – Hydroinstalmet Sp. z o. o., ZIB Szostak, Duda Sp. J., Reminstal Sp. z o. o., MPGK Sp. z o.o.
Koszt Kontraktu wyniósł: 17,5 mln zł.
Zrealizowano: budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej – 4,90 km, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej – 5,30 km, przebudowę sieci wodociągowej – 7,30 km, odtworzenie/przebudowę dróg
i chodników – ok. 38 tys. m2.
Prace obejmowały następujące ulice: Boya-Żeleńskiego, Fryderyka Chopina, Drobną, Gajową, Leśną, Ligonia, Łowiecką, Mickiewicza, Moniuszki, Nowodworską, Ogórka i Ossowskiego.
Lata 2014 – 2015: Okres Zgłaszania Wad
Lata 2015 – 2018: Rękojmia za wady

Kontrakt 7: Poprawa gospodarki ściekowej na Osiedlu Wyzwolenia
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.
Koszt Kontraktu wyniósł: 3,8 mln zł.
Zrealizowano: budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej – 5,9 km, budowę 1 sieciowej przepompowni ścieków, odtworzenie i przebudowę dróg i chodników – ok. 8 tys. m2
Prace obejmowały następujące ulice: Czogały, Dożynkową, Wiarusów.
Rok 2014: Okres Zgłaszania Wad
Lata 2015 – 2018: Rękojmia za wady

Kontrakt 8: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Śródmieście – Hermetyzacja obiektów
Wykonawca: Instal Kraków S.A.
Koszt Kontraktu wyniósł: 6,2 mln zł.
Zrealizowano: zaprojektowanie i wykonanie hermetyzacji wybranych obiektów oczyszczalni, zaprojektowanie i wykonanie instalacji
do dezodoryzacji powietrza odprowadzanego z obiektów poddanych hermetyzacji, renowację i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni narażonych na agresywne środowisko występujące w hermetyzowanych obiektach, uruchomienie nowego stanowiska przeznaczonego
do odbioru ścieków dowożonych, wykorzystującego istniejącą kontenerową stację zlewną. Dzięki hermetyzacji zmniejszono uciążliwości zapachowe związane z działalnością oczyszczalni dla okolicznych mieszkańców.
Lata 2014 – 2015: Okres Zgłaszania Wad
Lata 2015 – 2018: Rękojmia za wady

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II

W dniu 19 listopada 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z Gminą Zabrze umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Projekt obejmuje budowę i przebudowę około 69 km kanalizacji sanitarnej wraz z czterema przepompowniami ścieków oraz budowę i przebudowę około 68 km kanalizacji deszczowej. Poza projektem objętym dofinansowaniem, całkowicie ze środków własnych Gminy i Spółki, wykonywana jest budowa i przebudowa dróg i chodników, a także przebudowa sieci wodociągowej.

Wartość Projektu zrealizowanego w latach 2007–2009: 572 mln zł
Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności: ponad 234,5 mln zł (65% wydatków kwalifikowanych).
Planowany koszt realizacji II Etapu Projektu wynosi 164,5 mln zł
Wartość dofinansowania: 104 mln zł (87,23 % kosztów kwalifikowanych)
Inwestycja (czyli środki własne Miasta i Spółki.): ok. 55 mln zł
Łącznie II Etap: 220 mln zł
Wartość całego przedsięwzięcia pt. „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” (Projekt i II Etap Projektu) wynosi blisko 800 mln zł