Zabrzańskie Targi Edukacyjne

21.03.2014

3 kwietnia o godz. 9.00 w Hali Sportowej MOSiR w Zabrzu (ul. Matejki 6) rozpoczną się XVI Zabrzańskie Targi Edukacyjne – „SZKOLNE PREZENTACJE 2014”.

Do najistotniejszych celów imprezy należą :
– umożliwienie uczniom, zainteresowanym problemem wyboru dalszej ścieżki kariery oraz ich Rodzicom, zapoznania się w jednym miejscu i w tym samym czasie z jak najpełniejszą ofertą publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych,
– stworzenie młodzieży możliwości osobistego kontaktu z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i przedstawicieli Pracodawców w celu zorientowania się w późniejszych szansach na rynku prac,
– umożliwienie zabrzańskim publicznym szkołom ponadgimnazjalnym oraz szkołom wyższym prezentacji swoich osiągnięć, oferowanych kierunków i typów kształcenia, a także przedstawienia w sposób bezpośredni zainteresowanym uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych informacji o życiu szkoły, o jej specyfice i warunkach przyjmowania kandydatów.

Wzorem lat ubiegłych zwiedzanie ekspozycji odbywać się będzie w zorganizowanych grupach i pod opieką nauczycieli, wg ustalonego wcześniej harmonogramu zwiedzania. Początek zwiedzania godz. 9.3o, wejście grup uczniów co 0,5 godz. koniec zwiedzania godz. 16.oo.