Upoważniony Przedsiębiorca AEO

20.03.2014

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wraz z Izbą Celną w Katowicach serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pt.: „Upoważniony Przedsiębiorca AEO”

Spotkanie odbędzie sie 26 marca 2014r. w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowej w Katowicach, ul. Opolska 15 w godz. 10.00 – 12.00. Celem spotkania jest przedstawienie tematyki związanej z korzyściami wynikającymi z tytułu posiadania statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO, stosowania procedur uproszczonych oraz korzystania z szerokiego katalogu ułatwień wdrażanych przez Służbę Celną w ramach „Strategii Działania Służby Celnej na lata 2014-2020” oraz pakietu „Ułatwienia dla Biznesu 2013+”.
W trakcie spotkania nastąpi również uroczyste wręczenie Świadectw AEO, kolejnym przedsiębiorcom województwa śląskiego:
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. (32) 781-49-91, (32) 781 48 53.