Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt Leonardo da Vinci w ZS nr 10

19.03.2014

W Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu działa wiele różnorodnych projektów, które poszerzają horyzonty nauczycieli i uczniów, uczą działania i kreatywności. Są wśród nich projekty należące do grupy Comenius, jak i Leonardo da Vinci.

Ten ostatni to wspólna nazwa dla wszystkich przedsięwzięć przeznaczonych głównie dla szkół technicznych. Polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i osób bezrobotnych. Ich celem jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Założeniem przedsięwzięcia jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy.

W ZS nr 10 są realizowane przedsięwzięcie w ramach tego projektu pod nazwą: Compile New Competencies and Implement them to Teaching – w skrócie: CNC&IT. Jego pomysłodawcą byli nauczyciele z Chorwacji, Turcji i Polski – w tym Dyrektor szkoły Mirosław Mendecki. W tak trudnych czasach zdobywania odpowiednich kwalifikacji i walce z bezrobociem ma on dużą rację bytu. Tym bardziej, że projekt wpisuje się w politykę edukacyjną naszego miasta, ponieważ w CKPiU, w maju bieżącego roku, zostaną otwarte warsztaty maszyn CNC firmy HAAS. Będą w nich mogli uczestniczyć m.in. uczniowie technikum z ZS nr 10, tym samym wzbogacając swoje kwalifikacje na rynku pracy.

Zainteresowane projektem osoby spotkały się w październiku 2013 roku w Chorwacji, a teraz w marcu 2014 roku gościli w Zabrzu. W ramach wizyty odbyły sie zajęcia w dwóch panelach: dla nauczycieli i dla uczniów przybyłych z Chorwacji, Hiszpanii, Turcji, Słoweni i Polski. Ich głównym tematem było administrowanie stroną opartą na joomla, tworzeniem kursów na moodlach, administrowanie Word Pressa. W drugim dniu pobytu wszyscy odwiedzili Andrychowską Fabrykę Maszyn DEFUM S.A., fabrykę Andoria-Mot produkującą maszyny CNC oraz spędzili czas w Bielsku Białej. Goście mieli też okazję zwiedzić Kraków. Nad całością czuwali odpowiedzialni za projekt: W. Tomczyk, M. Jurczyk, J. Szkabarnicki i T. Grabski.