Zabrze przestrzenią rozwoju

Spotkanie organizacji pozarządowych

13.03.2014

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na coroczne wiosenne spotkanie organizacji pozarządowych, które jak zawsze odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 w Zabrzu 20 marca o godzinie 16.30.
 

Tematy, które zostaną poruszone na spotkaniu to:
1. Podsumowanie ubiegłego roku i zatwierdzenie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.
2. Dookreślenie potrzeb szkoleniowych i konsultacyjnych organizacji na najbliższy okres
3. „Współpraca – to się opłaca!” – Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST wraz z Urzędem Miejskim w Zabrzu
4. Wnioski i sugestie do Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
5. Sprawy bieżące, zapotrzebowanie i wolne wnioski
 

W załączniku znajdą Państwo również roboczą wersję Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy (…) na 2013 rok.