Zabrze przestrzenią rozwoju

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – nabór wniosków pracodawców

13.03.2014

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż od dnia 3 lutego 2014 roku trwa nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Wsparcie udzielane będzie w ramach realizacji projektu pn. „Krok do przodu”, Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na refundowane stanowiska będą kierowane osoby bezrobotne, w szczególności z niżej wymienionych grup:
• osoby poniżej 25 roku życia
• osoby powyżej 50 roku życia
• osoby bezrobotne niepełnosprawne
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby do 25 roku życia, nieposiadające do tej pory żadnego zatrudnienia, nie uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
 

Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych wynosi 21 875,00 zł.

Wnioski można składać:
• osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu w godzinach od 8:00 do 15:00 (pokój nr 504, I piętro),
• korespondencyjnie
Szczegółowe informacje w pok. 504 lub pod tel. (32) 277 90 38
Regulamin oraz wniosek wraz z załącznikami do pobrania na stronie -> 
http://www.pupzabrze.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:297.html