Zapraszamy na koncert charytatywny

12.03.2014

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Zabrzu, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Gliwicach oraz Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu i  Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
zapraszają na koncert charytatywny, który odbędzie się 24 marca o godz. 17.30 w kinie ,,Roma" w Zabrzu.

Podczas koncertu wystąpi Wojciech Habela, artysta scen krakowskich z programem, na który złożą się piosenki i wiersze Jerzego Michotka, Witolda Szolgini, Feliksa Konarskiego i innych autorów.
Ponadto ,,Tyligentne Batiary" z Bytomia zaproszą na sentymentalny spacer po Lwowie z lwowskim bałakiem, a zespół ,,Ewan" z Katowic wystąpią z programem Humor i piosenka kresowa do Wilna do Lwowa.

Cena cegiełki- 20 zł.
Całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na pomoc dla młodego, polskiego małżeństwa Wandy i Bolesława Gawluków z Piotrowców Dolnych na Bukowinie (Ukraina).
30 stycznia br., kiedy przebywali w Polsce z chórem ,,Bratki" występującym podczas koncertów kolęd, spłonął im dom, który budowali całą rodziną przez 8 lat.

Prosimy o wsparcie.