Badania ankietowe wśród klientów UM

10.03.2014

W związku z udziałem Miasta Zabrze w projekcie pn.: „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”, realizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, od dnia 10.03.2014 r. przeprowadzane będą badania ankietowe wśród klientów Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Ankiety będą przeprowadzane przez firmę BIOSTAT w budynku przy ul. Wolności 286 oraz przy ul. Powstańców Śl. 5-7. Serdecznie zapraszamy wszystkich klientów do wypełnienia krótkiego formularza.
Śląski Związek Gmin i Powiatów prowadzi szereg działań na rzecz poprawy funkcjonowania samorządu terytorialnego. Jedną z inicjatyw podjętych w ostatnich latach jest wsparcie dla urzędów w zakresie poprawy jakości usług świadczonych dla mieszkańców. Elementem proponowanego systemu kontroli zarządczej jest wykorzystywanie opinii klientów urzędów w ocenie realizacji usług.
W związku z tym, w marcu i kwietniu bieżącego roku zostanie przeprowadzone badanie opinii mieszkańców na temat funkcjonowania urzędu oraz wybranych aspektów życia związanych z dostarczaniem usług publicznych w naszym mieście. Badanie jest kontynuacją cyklicznych badań rozpoczętych w 2012 roku i obecnie jest prowadzone równolegle na terenie 40 jednostek samorządu terytorialnego, w formie wywiadu ankietowego.
Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu. Pozyskane w wywiadach informacje wspomogą zarządzanie urzędem i wybranymi zadaniami analizowanymi w ramach wymiany doświadczeń i identyfikacji dobrych praktyk w urzędach administracji publicznej uczestniczących w projekcie Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych, koordynowanym przez Stowarzyszenie.

Badanie opinii publicznej jest w całości finansowane ze środków zewnętrznych, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej www.benchmarking.silesia.org.pl .