Zabrze przestrzenią rozwoju

PIT dla Zabrza

06.03.2014

Jeśli Zabrze jest dla Ciebie ważnym miejscem – tutaj mieszkasz, studiujesz czy pracujesz – rozlicz PIT właśnie w Zabrzu i przekaż część swojego podatku na rozwój miasta.

Roczne zeznanie podatkowe, czyli wypełniony odpowiedni formularz deklaracji podatkowej PIT, musi złożyć każda osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała odpowiednie dochody. Ustawa o podatku dochodowym, wskazuje, że miejscem rozliczania się osoby fizycznej (składania deklaracji PIT) jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowym.
Aby rozliczyć PIT w Zabrzu nie musisz być tu zameldowany, wystarczy że mieszkasz w Zabrzu i w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz swój zabrzański adres.
Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy(powiatu), w której został rozliczony PIT.
Rozliczając PIT w mieście, w którym mieszkasz, współfinansujesz: transport publiczny, edukację dzieci, utrzymanie zieleni, rekreację, sport i kulturę, rewitalizację zabytków, pomoc społeczną, nowe ścieżki rowerowe, rozwój infrastruktury, ochronę zdrowia.
Zadecyduj, gdzie trafią Twoje pieniądze. Twoje wsparcie dla Zabrza jest ważne!