XIII Regionalny Dzień Treningowy (MATP) Olimpiad Specjalnych

04.03.2014

Klub Olimpiad Specjalnych KOMETY Zabrze, działający przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu organizuje na terenie miasta XIII Regionalny Dzień Treningowy (MATP) Olimpiad Specjalnych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, który odbędzie się w dniu 12.03.2014r. na hali sportowej „Pogoń” Zabrze przy ulicy Wolności 406.

 

Program Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych jest programem rehabilitacyjno – treningowym dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych. Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej umożliwia osobom z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną i umysłową uczestnictwo w aktywności sportowej.

W imprezie będzie uczestniczyło około 80 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, reprezentujących poszczególne Kluby Olimpiad Specjalnych ze Śląska.

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie – Klub Olimpiad Specjalnych „KOMETY” Zabrze

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie
Urząd Miasta Zabrze

WOLONTARIUSZE:
Uczniowie Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 11 i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zabrzu wraz z opiekunami.