Moda na polski w Zabrzu

25.02.2014

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury GUIDO zapraszają na piątą edycję „Mody na polski”.

28 lutego 2014 roku o godz. 12:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbędzie się piąta edycja „Mody na polski”. Tematem tegorocznej „Mody na polski” będzie: „rzeka” – temat rzeka. Wokół nas wiele jest rzek – ludzie, gdy zakładali swe osady, wsie, miasta często czynili to nad rzekami. Rzeka jest ważna w naszym życiu. W Zabrzu również mamy potwierdzenie tej tezy: najstarsza dzielnica miasta – Biskupice, wszak leży nad rzeką: Bytomką, nad którą znaleziono ślady osadnictwa sprzed tysięcy lat.
W hymnie narodowym Polski, w „Mazurku Dąbrowskiego” pojawiają się: Warta i Wisła („przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę”) – nazwy rzek są tutaj wyznacznikami pewnych etapów, osiągania granic. Rzeki to też naturalne granice. Między Odrą, Nysą a Bugiem zawiera się, z zachodu na wschód, terytorium Rzeczypospolitej. W Zabrzu mamy ślady takich dawnych rzecznych granic: Potok Rokitnicki oddzielał niegdyś biskupstwa: wrocławskie i krakowskie. Płynąca przez Kończyce Czarniawka, była fragmentem przedwojennej granicy polsko – niemieckiej.
W tym roku będzie nam również towarzyszyć refleksja Jerzego Stempowskiego o tym, że każdy emigrant słyszy szum swojej rzeki – a emigrantów ci u nas dostatek… Od tego zdania jest już niedaleko do klasycznej kompozycji zespołu Breakout, do tekstu Bogdana Loebla „Rzeka dzieciństwa”.
Rzeka to też żywioł – jeden z czterech – dziki i trudny do opanowania. Wiedzą o tym, ci, którzy zetknęli się z jakąkolwiek powodzią.
Chcemy, by 28 lutego, przez pewien czas, rzeka, którą każdy ma w sobie, wiodła nas i prowadziła. W tym „flisactwie” będą nas wspomagać teksty – jak zawsze z dbałością dobrane i z oddaniem wykonane.
Tę edycję „Mody …” dedykujemy szczególnie mieszkańcom Krainy Łagodności, obywatelom Wolnej Autonomicznej Republiki Poezji Śpiewanej.