BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. LIPOWEJ

25.02.2014

W listopadzie 2012 roku rozpoczęła się budowa przedszkola przy ul. Lipowej w Mikulczycach. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2014 roku.

Zadanie obejmuje budowę:
• przedszkola 8–oddziałowego (dla 200 dzieci),
• parkingu,
• zagospodarowanie terenu,
• placu zabaw.

KOSZT INWESTYCJI WYNOSI 7,5 MLN ZŁ.

Budynek 8-oddziałowego przedszkola powstaje na działkach, na których znajdował się budynek przedszkola wybudowany w latach 1939-42.
Ze względu na zły stan techniczny budynku, w roku 2010 podjęto decyzję o jego wyburzeniu. Wcześniej jednak, rozpoczęto prace koncepcyjne nad stworzeniem nowego miejsca nauki i zabaw dla przedszkolaków (około 200 przedszkolaków, 10 wychowawców oraz 20 osób wspierających). W jej wyniku na koniec roku 2009 firma: Projekt Plus Architekci s.c. G. Tkacz, T.Borkowski opracowała koncepcję projektową.
Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi obiekt miał być przygotowany na otwarcie 8-oddziałowego przedszkola, w pełni przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, wkomponowanego w istniejącą na działkach zieleń.
W latach 2011-2012 Biuro Architektoniczno-Wykonawcze ARCHIBIS z Kielc opracowało dokumentację projektową, równolegle prowadzono prace nad fazą przygotowawczą. Etap przygotowania inwestycji został zakończony w listopadzie wyborem wykonawcy prac budowlanych.
W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek 8-oddziałowego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą: parkingami, komunikacją, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym tereny zielone oraz plac zabaw (plac zabaw podzielony na tematyczne strefy zabaw odpowiednio przystosowane do wieku dzieci). Budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych, częściowo podpiwniczony, będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych (wyposażony w windę).
Wydłużona bryła budynku, ze szklaną fasadą od strony południowej zapewnia doskonałe doświetlenie oraz "otwarcie" sal zabaw
i wypoczynku na tereny zielone. Poza ośmioma salami zajęciowymi w budynku znajdą się również: sala gimnastyczna, sala muzyczna, sala zabaw, sala teatralna a także szereg pomieszczeń technicznych oraz socjalnych.

ZAAWANSOWANIE PRAC NA LUTY 2014
Zakończono prace ziemne – wykopy, wykonano ściany fundamentowe. Wykonano ściany parteru, wylano stropy nad parterem.

Zakończono realizację ścian zewnętrznych 1 piętra, wykonano stropy żelbetowe nad I piętrem, docieplono całą elewacje, wykonano roboty związane z pokryciem i zabezpieczaniem dachu, zakończono montaż stolarki okiennej i witryn szklanych zewnętrznych, przystąpiono do prac instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych (zaawansowanie 20%), wentylacyjnych (zaawansowanie 30%) i wod – kan zaawansowanie 20%), C.O. (zaawansowanie 20%), (Lech Bud – Bytom)

Projektant: „ARCHIBIS” Biuro Architektoniczno-Wykonawcze, Kielce
Nadzór Autorski: OVO Grąbczewscy Architekci, Katowice
Wykonawca: Firma Przemysłowo Budowlana LECHBUD, Bytom
Nadzór Inwestorski: INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk, Zawiercie
Powierzchnia działki – 6944 m2
Powierzchnia zabudowy – 1421 m2
Powierzchnia użytkowa – 2371 m2
Kubatura – 11 003 m3