Zabrze przestrzenią rozwoju

23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

21.02.2014

Ministerstwo Zdrowia ustanowiło 23 lutego Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją.
Jego celem jest przekazywanie wiedzy na temat depresji oraz zachęcenie do korzystania z pomocy lekarskiej i psychologicznej dla profilaktyki i leczenia depresji.

Co trzeba wiedzieć o depresji?
Depresja jest długotrwałym zaburzeniem nastroju i emocji, które objawia się nie tylko smutkiem
i przygnębieniem, ale także problemami z koncentracją, utratą zainteresowań, myślami samobójczymi, niską samooceną, zmniejszeniem apetytu i aktywności oraz zaburzeniami snu – bezsennością lub nadmierną sennością.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa zaburzenia depresyjne za jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności zawodowej i społecznej. Według statystyk organizacji są one obecnie czwartym, najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie, a w 2020 roku przesuną się na miejsce drugie po niedokrwiennej chorobie serca. Zaburzenia depresyjne mogą wystąpić niezależnie od płci (jednak kobiety chorują częściej niż mężczyźni), wieku (depresja dotyka także dzieci), sukcesów zawodowych.