Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrze "Gminą na 5!"

18.02.2014

Miasto Zabrze uzyskało tytuł „Gmina na 5!” w III edycji rankingu przygotowywanego przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 

Jak podają w raporcie organizatorzy, celem badania była ocena poziomu obsługi potencjalnego inwestora przez urzędy gmin z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. Zakres badania obejmował gminy o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej (mierzonej przez wskaźnik Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej dla Gospodarki Narodowej opracowany w Instytucie Przedsiębiorczości – PAI). Cel zrealizowano na podstawie analizy informacji na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji nowych inwestycji, dostępnych na stronach internetowych gmin oraz odpowiedzi pracowników urzędów gmin na pytania potencjalnych inwestorów skierowane drogą elektroniczną. Badanie ma charakter jakościowy. Przyjęto standaryzowane kryteria oceny, aby możliwe były porównania wyników poszczególnych gmin i stworzenie rankingu. Za pomocą metody tajemniczego klienta i ankiet oceniono odpowiedzi gmin na e-maile. Strony internetowe oceniono przy użyciu