Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt „Energia Kompetencji” – bezpłatne szkolenia instalatorów pomp ciepła EUCERT

18.02.2014

W ramach projektu Energia Kompetencji WS Finance Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego w Zabrzu organizuje bezpłatne szkolenia instalatorów pomp ciepła EUCERT, które są w 100% dofinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny (Poddziałanie 8.1.1 Program operacyjny Kapitał Ludzki „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”).

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji 120 (w tym 12 kobiet) pracowników i przedsiębiorców 80 MSP z woj. śląskiego.
Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze PKD F.41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków oraz F.43 – Roboty budowlane specjalistyczne i ich pracowników z obszaru woj. śląskiego nie korzystających ze wsparcia w projektach szkoleniowych i doradczych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2012.
Projekt „Energia Kompetencji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W 2014 roku w ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia instalatorów pomp ciepła EUCERT zakończone certyfikacją EHPA (Europejski Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła) oraz VCC (Vocational Competence Certificate).

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA OD 01.01.2014 DO 20.03.2014.
Terminy szkoleń: od 01.03.2014 do 31.12.2014.

Szkolenie obejmuje 40 godzin zajęć, 32 godzin zajęć teoretycznych, 8 godziny zajęć praktycznych,
egzaminy EHPA oraz VCC.
Program szkolenia:
– Marketing
– Analiza kosztów – pompy ciepła
– Ekologia i środowisko
– Geologia, klimat i uregulowania prawne
– Budynki energooszczędne
– Zasady działania i szczegóły techniczne pomp ciepła
– Systemy dystrybucji ciepła i integracja systemów hydraulicznych
– Dobór i instalacja dolnego źródła ciepła
– Tryb pracy i kontrola
– Przeprowadzanie oceny miejsca instalacji
– Instalacja pompy ciepła i osprzętu oraz kontrola systemu
– Podstawy elektryczne ENERGIA KOMPETENCJI
– Edukacja klienta, gwarancja
– Serwis pompy ciepła
– Częste błędy i praktyczne doświadczenia
Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu -> www.energia-kompetencji.pl oraz w Biurze Projektu.

Biuro Projektu:
WS Finance
ul. Św. Urbana 5/d1
41-800 Zabrze
Tel. 32 276 70 76
Fax. 32 276 70 76
Email: biuro@energia-kompetencji.pl