Wizyta Ministra Obrony Narodowej w Zabrzu

14.02.2014

Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak odwiedził Zespół Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu, gdzie spotkał się z uczniami i gronem pedagogicznym.

Podczas wizyty poruszono temat wychowania patriotycznego młodzieży oraz kultywowania tradycji i pamięci o patronie szkoły pułkowniku Witoldzie Pileckim.
 

– Rotmistrz Witold Pilecki to człowiek, którego życiorys jest wzorem umiłowania Ojczyzny. Pamięć o nim jest jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków – mówiła podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
 

– O tej szkole słyszałem wiele dobrego od dzieci rotmistrza Pileckiego. Wiem, jak wiele robicie dla upamiętnienia postaci rotmistrza. Wasza praca zasługuje na wsparcie. Postać rotmistrza, to postać o której warto rozmawiać i mówić, jako o wzorcu dla Polaków. Chcemy też, aby był wzorcem Wojska Polskiego – powiedział minister Tomasz Siemoniak.

Podczas wizyty minister złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły oraz  zwiedził Izbę Pamięci.
Zabrzańska szkoła nadała imię rotmistrza Witolda Pileckiego jako pierwsza placówka oświatowa w Polsce.

 

Zdjęcie ze strony internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

 

 Więcej zdjęć można zobaczyć na stronie: http://mon.gov.pl/multimedia/foto/2014-02-14-minister-tomasz-siemoniak-na-slasku/