Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego

14.02.2014

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego w 2014 r. (I edycja).

Informacje w załączniku.