Muzeum Miejskie w centrum miasta

14.02.2014

Wernisaż wystawy pt. "Handel, gastronomia, kultura – historia miejsca" zainaugurował działalność Muzeum Miejskiego w nowej siedzibie przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 

Muzeum Miejskie uzyskało kolejną przestrzeń wystawienniczą i zaplecze techniczne. Koszt inwestycji wyniósł 3,2 mln zł. Warto przypomnieć, że dawna siedziba przy pl. Krakowskim została 2 sierpnia 2006 roku decyzją nadzoru budowlanego wyłączona z eksploatacji. Budynek zagrażał bezpieczeństwu, a przeprowadzona ekspertyza budowlana wykazała konieczność naprawy lub wymiany elementów konstrukcji stropów i dachu oraz wymianę innych uszkodzonych elementów konstrukcji budynku. W katastrofalnym stanie były również fundamenty obiektu. 30 listopada 2006 roku tymczasowa siedziba Muzeum została przeniesiona do pomieszczeń zastępczych budynku przy ul. 3 Maja. W trosce o właściwą realizację zadań statutowych Muzeum Miejskiemu udostępniono w poprzedniej kadencji powierzchnię wystawienniczą Galerii Sztuki „Cafe Silesia”, gdzie do dzisiaj wykonuje swoje zadania. Dla pełnego wykorzystania potencjału Muzeum trwają działania zmierzające do wybudowania nowego obiektu, na powstanie którego poszukiwane są środki zewnętrzne.