Wsparcie kształcenia zawodowego

13.02.2014

12 lutego na basenie Aquarius Kopernik prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz prezes Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego S.A. Marek Morawski podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy kształceniu młodzieży w zawodach budowlanych.

 

Miasto Zabrze, jako organ prowadzący, wyznaczyło Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, do utworzenia oddziałów kształcących młodzież w zawodach: murarz – tynkarz, betoniarz – zbrojarz oraz cieśla. Młodzież będzie mogla nabierać tak niezbędnego doświadczenia pod okiem fachowców. Przypomnijmy, że basen Aquarius Kopernik został wybudowany właśnie przez Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
Korzyści wynikające z podpisania porozumienia to m.in.:
– organizacja zajęć praktycznych u pracodawcy pod opieką nauczycieli CKPiU,
– możliwość wspomagania szkół w zakresie doposażenia specjalistycznych pracowni kształcenia ogólnego,
– pracodawca zastrzega sobie pierwszeństwo przedstawienia oferty zatrudnienia wybranych absolwentom szkoły w swoim przedsiębiorstwie.