Konferencja dotycząca pedagogiki specjalnej

11.02.2014

7 lutego w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbyła się konferencja pt. „Pedagogika specjalna w teorii i praktyce”.

Spotkanie rozpoczął wykład dr Gabrieli Kowalskiej, wieloletniego nauczyciela akademickiego, pt. „ Mamy dziecko niepełnosprawne i co dalej?”. W trakcie konferencji swoje wyniki badań przestawiali absolwenci studiów podyplomowych z zakresu „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wraz ze wspomaganiem rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu”. Ponadto odbyły się wykłady: dr Barbary Grzyb, adiunkta Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach: „Nowe spojrzenie na problematykę edukacyjną dziecka niepełnosprawnego w placówkach integracyjnych w obszarze selekcji międzyszkolnej w opinii rodziców” oraz dr. Mariusza Kuskowskiego, pracownika Instytutu Nauk Społecznych im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie „Wartości w percepcji osób z niepełnosprawnością intelektualną – rozważania teoretyczne”.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Marii Pańczyk-Pozdziej oraz Prezydenta Miasta Zabrze  Małgorzaty Mańki- Szulik.
Organizatorem byli: Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego Wydział Zamiejscowy Zabrze oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu.