Zabrze przestrzenią rozwoju

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

05.02.2014

Impreza odbędzie się 21 marca 2014 roku, w godz. 9.00 – 15.00 w Hali „Nowej” Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej (Gliwice, ul. Kaszubska 28).
Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu Państwa firmy
z potencjalnymi kandydatami do pracy – studentami, absolwentami oraz pracownikami naukowymi Politechniki Śląskiej.
Wydarzeniu będzie towarzyszyła organizacja stoisk wystawienniczych dla przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia merytorycznego i finansowego młodym przedsiębiorcom,
tj. urzędy pracy, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii.
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości poszukuje firm zainteresowanych wspólnym udziałem w ITTiP. Oferujemy wspólne stanowisko targowe i podział kosztów na współuczestników przedsięwzięcia. Prosimy o szybką decyzję – liczba miejsc jest ograniczona -> tel. (32) 27 39 775 lub (32) 27 39 776 

Uczestnictwo w Targach stanowi dobrą okazję do pokazania charakteru działalności przedsiębiorstwa oraz prezentowania oferty skierowanej do studentów, absolwentów i pracowników naukowych określonych specjalizacji i kierunków kształcenia. Jest niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktu z tak wieloma partnerami jednocześnie oraz sposobnością do znalezienia nowych pracowników, stażystów i praktykantów oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych wywodzących się z Politechniki Śląskiej.

Uczestnicy
• przedsiębiorstwa małego, średniego i dużego sektora, działające na terenie kraju
i zagranicy, zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego,
• instytucje rynku pracy, tj. urzędy pracy, młodzieżowe biura pracy,
• organizacje studenckie i koła naukowe w Politechnice Śląskiej,
• instytucje wspierające przedsiębiorczość, prowadzące swoją działalność na terenie woj. śląskiego, w tym Akademickie Biura Karier uczelni zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego;

Grupa docelowa
• studenci, w tym uczestnicy studiów III stopnia (doktoranci) uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego;
• absolwenci uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego;
• pracownicy naukowi uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego;
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tym o profilu technicznym;

Jeszcze raz prosimy o szybką decyzję i zapraszamy do kontaktu -> tel. (32) 27 39 775 lub (32) 27 39 776