Zabrze przestrzenią rozwoju

Konferencja nt. profilaktyki i leczenia uzależnień

03.02.2014

2 lutego w Teatrze Nowym w Zabrzu zorganizowana została konferencja z okazji 15-tej rocznicy działalności Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz 20-tej rocznicy działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Podczas spotkania Małgorzata Kowalcze, dyrektor OPiLU przedstawiła historię i rozwój Ośrodka. Z kolei Jan Szulik, przewodniczący MKRPA zaprezentował jej działalność. Konferencja była okazją do wysłuchania wykładów m.in. dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii mówił na temat nowych wyzwań stojących przed polityką przeciwdziałania uzależnieniu w Polsce. Dr hab. Robert Pudlo wystąpił z tematem "Sytuacja oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych".

– Dwie dekady działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaowocowały wypracowaniem systemowych i skutecznych metod profilaktyki i przeciwdziałania wielu problemom społecznym – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Z kolei piętnaście lat działalności Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień ukształtowało jego renomę jako instytucji, która z zaangażowaniem i otwartością na potrzeby i troski pacjentów, dba o możliwie najwyższą jakość udzielanej pomocy.

Podczas konferencji wręczono Laury "Profilaktyka Roku 2013". Otrzymali je Dariusz Wesołowski, komendant miejski policji w Zabrzu oraz Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu.